Seja Arati

 

1. Pachahi Tattvanci Arati

Ovalu arati mazya Sadgurunatha, mazya Sainatha,
Panchahi tatvanca dipa lavila ata
Nirgunaci sthiti keisi akara ali, Baba akara ali,
Sarva ghati bharuni urali Sai Mauli.
Ovalu…
Raja tama sattva tighe mazya prasavali, mazyavara maya prasavali
Mayaciye poti keisi maya udbhavali
Ovalu…
Saptasagari keisa khela mandila, Baba khela mandila,
Kheluniya khela avagha vistara kela.
Ovalu…
Brahmandici racana keisi dakhavili dola, Baba dakhavali dola,
Tuka mhane maza Svami krpalu bhola.
Ovalu…

2. Arati Jnanarayaci

Arati Jnanraja, Mahakeivalyateja
Seviti Sadhu santa, Manu vedala maza.
Arati Jnanaraja…
Lopale jnana jagi, Hita nenati koni
Avatara Panduranga, Nama Thevile jnani.
Arati Jnanaraja…
Kanakace tata kari, Ubhya Gopika nari
Narada Tumbaraho, Samagayana kari.
Arati Jnanaraja…
Pragata guhya bole, Viswa Brahmaci kele
Rama Janardani, Payi Mastaka thevile.
Arati Jnanaraja…

 

3. Arati Tukaramaci

Arati Tukarama, Svami Sadgurdhama
Sachidanandha murti, Paya dakhavi amhan.
Arati Tukarama…
Raghave sagarata, Jaisse pasana tarile
Teise he tukobace, Abhanga raksile
Arati Tukarama…
Tukita Tulanesi, Brahma Tukasi ale
Mhanoni Ramesvare, carani mastaka thevile
Arati Tukarama…

4. Jaya Jaya Sainatha

Jaya Jaya Sainatha ata pahudave mandiri ho,
Alavito sapreme tujala arati gheuni kari ho.
Jaya Jaya Sainatha ata pahudave mandiri ho.
Ranjavasi tu madhura boluni maya jasi nija mula ho (x 2)
Bhogisi vyadhi tuca haruniya, nija sevaka dukhala ho (x 2)
Dhavuni bhakta vyasana harisi darsana desi tyala ho (x 2)
Zale asatila kasta atisaya tumace ya dehala ho.
Jaya Jaya ...
Ksama sayana sundhara hi sobha sumana seja tyavari ho (x 2)
Ghyavi thodi bhakta jananci pujanadi cakari ho (x 2)
Ovalito pancaprana jyoti sumati kari ho. (x 2)
Seva kinkara bhakta priti attara parimala vari ho.
Jaya Jaya ...
Soduni jaya dukha vatate, Sai tvacharanasi ho (x 2)
Ajnestava tava asiprasada gheuni nija sadanasi ho (x 2)
Jato ata yeu punarapi tvaccaranace pasi ho (x 2)
Uthavu tujala Saimaule, nijahita sadhayasi ho.
Jaya Jaya ...

5. Ata Swami Sukhe

Ata Svami Sukhe Nidra kara avadhuta, Baba kara Sainatha
Cinmaye he sukhadhama jauni pahuda ekanta.
Vairagyaca kunca gheuni cauka zadila, Baba cauka zadila
Tyavari supremaca sidakava didhala.
Ata…
Payaghadaya ghatalya sundara navavidha bhakthi, Baba navavidha bhakthi
Jnanacya samaya lavuni ujalalya jyoti.
Ata…
Bhavarthaca mancaka hrdayakasi tangila, Baba Kasi tangila
Manaci sumane karuni kele sejela.
Ata…
Dvaitace kapata lavuni ekatra kele, Baba ekatra kele
Durnuddhicya gathi soduni padade sodile.
Ata…
Asa trsna kalpaneca soduni galabala, Baba soduni galabala
Daya ksama santi dasi ubhya sevela.
Ata…
Alaksya unmani gheuni, Baba najuka duhsala, Baba najuka duhsala
Niranjan Sadguru Svami nijavila sejela
Ata…
Sadguru Sainatha Maharaja Ki Jaya…
Sri Gurudeva Datta.

 

6. Prasada Milanyakarita

Pahe Prasadaci vata. Dyave dhuvoniya tata
Sesa gheuni jaina. Tumace zaliya bhojana.
Zalo ata ekaseva. Tumha alavito Deva.
Tuka mhane ata citta. Karuni rahilo niscita.

 

7. Prasada Milalyanantara (Pada)

Pavala prasada ata Vitho nijave, Baba ata nijave.
Apula to srama kalo yetase bhave.
Ata Svami sukhe nidra kara Gopala, Baba Sai dayala
Purale manoratha jato apule sthala.
Tumhansi jagavu amhi apulya cada, Baba apulya cada.
Subhasubha karme dosa haravaya pida.
Ata Svami…
Tuka mhane didhale uchistace bhojana, Uchistace bhojana
Nahi nivadile amhan apulaya bhinna.
Ata Svami…

Lalakara
Sri Sachidananda Sadguru
Sainatha Maharaja Ki Jaya
Aum Rajadhiraja Yogiraja
Parabrahma Sainatha Maharaja
Sri sacchidananda sadguru
Sainatha maharaja ki Jai.

Back